08 - 447 35 50

Aulan 2, Norra Bantorget

Bostadshus vid Norra Bantorget i Stockholm åt Familjebostäder. Huset är sju våningar högt varav den översta våningen i hörnhuset är vindsvåning med indragna terasser. De två andra delarna av huset får karakteristiska kupor.

På våningarna ett och två finns ett gruppboende med sex lägenheter. Bottenvånings plan rymmer lokaler och under finns ett parkeringsgarage.

Projekt: 56 Hyreslägenheter och lokaler i bottenvåning
Byggherre: Familjebostäder
Beställare: Familjebostäder
Entreprenadform: Totalentreprenad
Färdigställt: 2008
Konstruktör för VST: Skanska Teknik
Arkitekt: Brunnberg & Forshed

Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se Snickers Workwear www.webbyra.com