08 - 447 35 50

Blå Jungfrun, Farsta

Blå Jungfrun är allmännyttans första flerbostadshus med passivhusteknik enligt Rapport IVL och byggdes åt Svenska Bostäder. Kvarteret består av fyra lamellhus på vardera sex våningar.

Projekt: 97 Hyreslägenheter
Byggherre: Svenska Bostäder
Beställare: Skanska
Entreprenadform: Totalentreprenad
Färdigställt: 2010
Konstruktör för VST: VPG, Österrike
Arkitekt: Reflex Arkitekter

Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se Snickers Workwear www.webbyra.com