08 - 447 35 50

Divisionen Örebro

Projekt: BRF Rävgången, 39 Bostadsrätter
Byggherre: Turbinen
Beställare: Turbinen
Entreprenadform: Totalentreprenad
Färdigställt: 2015
Konstruktör för VST: Civilbyrån Konstruktion & Design AB
Arkitekt: Reflex Arkitekter

Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se Snickers Workwear www.webbyra.com