08 - 447 35 50

Finnboda Hamnplan, Nacka

Projekt: 63 Bostadsrätter
Byggherre: HSB
Beställare: Byggnadskompaniet
Färdigställt: 2012
Konstruktör för VST: BTB

(VST)

Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se Snickers Workwear www.webbyra.com