08 - 447 35 50

Kv Fikonet, Södermalm

Kvarteret Fikonet kompletterade med två nya bostadshus åt Svenska Bostäder. Två smala punkthus förbands i sockel- och takvåningarna. Alla lägenheter har hörnläge med goda dagsljusförhållande och takvåningens lägenheter har generösa terasser.

Projekt: 103 Hyreslägenheter
Byggherre: Svenska Bostäder
Beställare: Skanska
Entreprenadform: Totalentreprenad
Färdigställt: 2007
Konstruktör för VST: Skanska Teknik
Arkitekt:

VPG

Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se Snickers Workwear www.webbyra.com