08 - 447 35 50

Kv Lagbasen, Årstadal

Projekt: 137 Hyreslägenheter
Byggherre: Familjebostäder
Beställare: Skanska
Färdigställt: 2012
Konstruktör för VST:

Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se Snickers Workwear www.webbyra.com