08 - 447 35 50

Kv Leendet, Kungsholmen

Projekt: 230 Bostadsrätter och förskola
Byggherre: Index
Beställare: Skanska
Entreprenadform: Totalentreprenad
Färdigställt: 2014
Konstruktör för VST: Stomcon
Arkitekt: Bergkrantz Arkitekter

Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se Snickers Workwear www.webbyra.com