08 - 447 35 50

Kv Skytteparken, Södermalm

Projekt: 73 Studentlägenheter, 53 Hyreslägenheter
Byggherre: Svenska Bostäder
Beställare: VST
Entreprenadform: Utförande entreprenad
Färdigställt: 2006
Konstruktör för VST:
Arkitekt:

Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se Snickers Workwear www.webbyra.com