08 - 447 35 50

Kv Ungraren, Blackeberg

Projekt: 70 st Hyresrätter
Byggherre: Svenska Bostäder
Beställare: Skanska
Färdigställt: 2011
Konstruktör för VST: Looström & Gelin

(VSTVPG)

Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se Snickers Workwear www.webbyra.com