08 - 447 35 50

Lillgården, Tungelsta

Projekt: Äldreboende 54 lägenheter och förskola med 7 avdelningar, 6050 m2
Byggherre: Turbinen
Beställare: Turbinen
Entreprenadform: Totalentreprenad
Färdigställt: 2015
Konstruktör för VST: Civilbyrån Konstruktion & Design AB
Arkitekt: BAU Arkitekter

Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se Snickers Workwear www.webbyra.com