08 - 447 35 50

Tant Grön, Annedal

Projekt: 83 Hyreslägenheter, lokaler i bottenvåning, underliggande garage
Byggherre: Svenska Bostäder
Beställare: Värmdö Bygg
Entreprenadform: Totalentreprenad
Färdigställt: 2013
Konstruktör för VST: Civilbyrån Konstruktion & Design AB
Arkitekt: Equator Arkitekter

Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se Snickers Workwear www.webbyra.com