08 - 447 35 50

OM VST

Vi är ett byggföretag som är specialiserat på utförande av stombyggnadsentreprenader med VST-system.
VST är, med ensamrätt på systemet, verksamt i de nordiska länderna.
Vår huvudsakliga verksamhet är att som totalentreprenör uppföra betongstommar enligt VST-metoden, det vill säga prefabricerade kvarsittande formelement som levereras färdigarmerade och gjuts ihop på plats.

Kort historik

Under tidigt 80-tal utvecklades VST-systemet i Österrike. Systemet patenterades och marknadsfördes till en början i närområdet.
Med tiden upptäckte fler fördelarna med systemet och det har sedan dess använts i ett flertal länder, bland annat i Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Benelux, Frankrike och Irland.

Första projektet i Sverige var kvarteret Lagbasen i Årstadal. Ett projekt där VST levererade materialet till Skanska som uppförde 137 lägenheter åt Familjebostäder. I samband med detta bildades VST Nordic som idag har ensamrätt på systemet i Norden.
Bolaget ägs till 75 % av svenska investerare och till resterande 25 % av VST Group, Österrike. VST-Nordic äger 25% av VST-fabriken i Nitra, Slovakien.

VST Nordic idag

VST fungerar idag som materialleverantör av skräddarsydda väggelement men företrädesvis som entreprenörer för alltifrån uppförande av bärande stommar till täta husstommar. Se aktuella projekt för att se vad vi håller på med just nu.

Aktuella projekt
Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se Snickers Workwear www.webbyra.com