08 - 447 35 50

REFERENSER

Vad säger våra kunder

Johanna Nordström var som miljöingenjör engagerad i passivhusprojektet Blå Jungfrun åt Svenska Bostäder. – I passivhus är täthet och lågt energibehov avgörande. Tack vare den platsgjutna VST-stommen som automatiskt blir mycket tät var det mycket lättare att nå dessa mål, berättar Johanna Nordström, Projektchef Affärer, Skanska Sverige AB. – Kombinationen av cement och cellplast gör att stommen är mögelsäker. Om fukt i värsta fall skulle tränga in till stommen blir det bara blöt, inte mögelskadad. Det är naturligtvis en stor fördel både ur förvaltnings och hyresgästperspektiv. Jag hoppas att jag får tillfälle att bygga fler energieffektiva och täta hus med VST snart, säger hon.- Vi är mycket nöjda med den VST-stomme vi har valt.
Ola Jansson är affärsutvecklare på Skanska Sverige AB och har varit med och genomfört åtta VST-projekt i Stockholmsområdet. – Fördelarna, förutom att vi fått en aktör till på stommarknaden, är att VST-systemet har en stor flexibilitet i utformningen, har korta leveranser tider, högklassig täthet och mycket bra toleranser och är en bra plattform för vidareutveckling av grönt byggande. Samt att vi själva kan välja om vi bara vill ha material leverans och bygga med eget folk eller köpa totalentreprenad Tätt Hus. En hygienfaktor är att systemet är garanterad mögel- och fuktsäkrat, förklarar han.- VI och våra kunder är mycket nöjda med VST-projekten.
Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se Snickers Workwear www.webbyra.com