08 - 447 35 50

Corner House, Sveavägen

Projekt: 52 Bostadsrätter
Byggherre: Diligentia
Beställare: Gärahov
Färdigställt: 2014
Konstruktör för VST: Civilbyrån
Arkitekt: Wingårds Arkitekter

Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se Snickers Workwear www.webbyra.com