08 - 447 35 50

Kv Golvläggaren, Årstadal

Projekt: 150 Hyreslägenheter
Byggherre: Stockholmshem
Beställare: Skanska
Färdigställt: 2014
Konstruktör för VST: Civilbyrån
Arkitekt: Tengbom

Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se Snickers Workwear www.webbyra.com