08 - 447 35 50

Kv Kolonisten, Hammarbyhöjden

Utefter Sofielundsvägen i Stockholm byggde Svenska Bostäder nya hyreslägenheter.

Garagen som låg på Sofielundsvägen fräschades upp och integrerades i området och den nya byggaden. Huset blev snygg infart till Dalen och Sofielundsvägen förvandlades till statsgata.

Projekt: 178 Hyreslägenheter
Byggherre: Svenska Bostäder
Beställare: Skanska
Entreprenadform: Totalentreprenad
Färdigställt: 2008
Konstruktör för VST: ELU
Arkitekt:

Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se Snickers Workwear www.webbyra.com