08 - 447 35 50

Kv Välbehaget, Kungsholmen

Projekt: 230 Bostadsrätter
Byggherre: Areim
Beställare: Skanska
Färdigställt: 2011
Konstruktör för VST: ELU

Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se Snickers Workwear www.webbyra.com